"ก่อนสอนคนอื่น ท่านอภิสิทธิ์ฯ ควรพิสูจน์ให้เห็นว่า...ประชาชนอยากได้ท่านเป็นนายกฯ...ไม่ต้องพึ่งพา เรียกหาตัวช่วย เพื่อให้คนอื่นเลือก...คนอื่นตั้ง"

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty