หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบ ย่อมสะท้อนว่าประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้...ควรมีแผนรองรับไม่ว่าผลประชามติจะออกมาอย่างไร โดยควรจะเป็นแนวทางที่...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty