"หัวใจของการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหารถติด คือการใช้ขนส่งสาธารณะ"

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty