วันนี้ที่ประชุมเราได้พูดคุยกัน เพื่อยืนยันความชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยเรายังมีชีวิตอยู่ และเราจะยังมีชีวิตต่อไปเพื่อดำเนินภารกิจที่ดำเนินการมาแล้ว...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty