"กองทัพต้องถอยออกจากการเมือง การเมืองควรถูกแก้ไขโดยกลไกของรัฐสภาและกระบวนการกฎหมาย ประเทศไทยจึงจะกลับมามีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศอีกครั้ง"

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty