เราเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของคนไทย และเชื่อในศักยภาพของประเทศว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ เราจะไปรับฟังประชาชนว่าอยากได้อะไร...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty