ข่าวสารจากพรรคเพื่อไทย

"เพื่อไทย" ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง และยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
15 มกราคม 2562
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งและยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
"เมื่อก่อนเรามีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมเมือง แต่ตอนนี้กลายเป็นเชื่อมสนามบิน ซึ่งไม่ใช่การกระจายความเจริญ"

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty