นโยบาย

ต่างประเทศ

HIGHLIGHT

เรียกคืนเสถียรภาพทางการทูตให้ประเทศไทย เสริมอิทธิพลหนังสือเดินทางไทย พาคนไทยเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

เปิดประตูการค้า เสริมโอกาสการต่างประเทศ

เรียกคืนเสถียรภาพทางการทูตให้ประเทศไทยมีสิทธิ์มีเสียงในเวทีการเมืองโลกอีกครั้ง รัฐบาลจะเดินสายสร้างสัมพันธ์ทั่วโลก เพื่อเปิดประตูโอกาสให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เพิ่มพื้นที่ในตลาดโลก รวมถึงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง กระจายและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้ทั่วถึงใดระดับท้องถิ่น เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลมาให้กับประชาชนชาวไทย

หนังสือเดินทางไทย เดินทางได้ทั่วโลก

คนไทยในฐานะพลเมืองโลกต้องมีโอกาสได้เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั่วโลก ด้วยหนังสือเดินทางของประเทศไทย รัฐบาลจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและหลากหลายมากขึ้น เสริมอิทธิพลหนังสือเดินทางไทย พาคนไทยเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า