“พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน”

“พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคเพื่อไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ปลุกความหวัง คืนความฝันให้พี่น้องประชาชนกันอีกครั้ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่สำคัญตั้งแต่ปรับโครงสร้างการทำงาน ปรับวัฒนธรรมองค์กร ปรับรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในทิศทางของพรรคมากยิ่งขึ้น  

.

พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีต้นรากมาจากพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน ที่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาแล้วในทุกรูปแบบ ได้แสดงให้เห็นการยืนหยัดบนจิตวิญญาณและจุดยืนประชาธิปไตย ประกอบกับบุคลากรที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ ไปจนถึงการผสมผสานระหว่างคนรุ่นต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่ตรงกันคือการนำไปสู่การคืน “ประชาธิปไตยกินได้” ให้พี่น้องประชาชน

.

ในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเผชิญวิกฤตการณ์โควิด วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมืองและต้องยากลำบากเดือดร้อนจากการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ผิดพลาดล้มเหลวซ้ำซากจนไร้ความหวัง พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะหลอมรวมพลังของผู้คนที่หลากหลาย เพื่อเป็นความหวังครั้งใหม่ของพี่น้องคนไทย ในการสร้างประชาธิปไตยและคืนโอกาสในการกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง  

.

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน