30 บาทถึงที่หมาย

Highlights

  • ขายสัมปทานรถไฟฟ้าคืนให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 
  • ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บค่าแรกเข้า ค่าเดินทางไปทำงานต้องไม่เกินเที่ยวละ 30 บาท
  • คนกรุงเทพฯ หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ลดปัญหาจราจรติดขัด

ทุกวันนี้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าถูกสงวนไว้ให้คนมีเงินเท่านั้น

คำกล่าวนี้ไม่เกินจริง เพราะขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ 42 บาท แต่ค่ารถไฟฟ้าอยู่ที่เที่ยวละ 16-70 บาท

อีกทั้งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ก็ยิ่งชัดเจนว่าค่ารถไฟฟ้าบ้านเรานั้นราคาแพงเกินรายได้ไปมาก

ประเทศ

ค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมง (บาท)

ค่ารถไฟฟ้าต่อเที่ยว (บาท)

ไทย

42

16-70

สิงคโปร์

250

17-60

เกาหลีใต้

221

37-96

 

ปัจจัยที่ทำให้ค่ารถไฟฟ้ามีราคาสูงคือระบบสัมปทาน การคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน และต้นทุนการเดินรถสูง สวนทางกับจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งทำให้รถไฟฟ้ามีรายได้จากค่าเช่าที่และค่าโฆษณาน้อยลงด้วย

 

 

พรรคเพื่อไทยจึงเสนอให้ กทม. ต่อรองกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขายสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าคืนให้กับกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน รวมทั้งต้องเจรจากับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้ลดราคาลง เพื่อให้ให้คนกรุงเทพฯ สามารถเดินทางถึงที่หมายในราคาไม่เกิน 30 บาท 

 

 

รถไฟฟ้าต้องไม่ถูกสงวนไว้ให้คนที่มีเงิน และระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน