50 เขต 50 โรงพยาบาล

Highlights

  • พื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ต้องมีโรงพยาบาลชุมชนสังกัด กทม. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
  • สภา กทม. สามารถสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วยงบประมาณกองทุนประกันสุขภาพจำนวน 15,000 ล้านบาทต่อปี

ระยะเวลา 2 ปีที่เราอยู่กับโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรับมือของภาครัฐนั้นไร้ประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งระบบประสานงาน ระบบคัดกรองผู้ป่วย การจัดหายาและวัคซีน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณที่ขาดการวางแผนระยะยาว

ปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ หากคุณเป็นผู้ป่วยสีแดงในกรุงเทพฯ คุณจะไม่มีเตียงในโรงพยาบาลให้นอน กลับกัน หากคุณเป็นผู้ป่วยสีแดงในจังหวัดอื่นๆ คุณจะมีเตียงในโรงพยาบาลให้นอน

นั่นเป็นเพราะกรุงเทพฯ ไม่มีโรงพยาบาลชุมชนประจำเขต ในขณะที่ต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ซึ่งสามารถคัดกรองผู้ป่วยและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนด้วย

เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างสาธารณสุขในกรุงเทพฯ อย่างถาวร พรรคเพื่อไทยเสนอให้ กทม. สร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง

นับจากนี้ คนกรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตเพียงเพื่อจะไปหาหมอด้วยเรื่องเจ็บป่วยทั่วไป และในสภาวะวิกฤติ คนกรุงเทพฯ ก็จะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านเป็นที่พึ่งในยามเร่งด่วน มีเตียงให้นอนรับการักษา และคนกรุงเทพฯ ต้องไม่สูญเสียใครไปเพราะไม่มีเตียงอีก