50 เขต 50 ซอฟต์เพาเวอร์

Highlights

  • เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ของชุมชน
  • จัดเทศกาลในย่านต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ
  • เพิ่มแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณภาพ

จุดเด่นและของดีแต่ละเขตในกรุงเทพฯ นั้นมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อ แหล่งช้อปปิ้งประจำย่าน สินค้าดังประจำเขต ฯลฯ แต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ทุกวันนี้คือการผลักดันอย่างเป็นระบบจาก กทม.

พรรคเพื่อไทยเสนอให้ กทม. สนับสนุน เพิ่มมูลค่า และประชาสัมพันธ์ของดีในแต่ละเขต เพื่อส่งออกเป็นซอฟต์เพาเวอร์ประจำเขต รวมทั้งยกระดับพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งค้าขาย หรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะตามมาด้วยโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน

นอกจากนี้ กทม. ยังต้องสนับสนุนการจัดเทศกาลหรืออีเวนต์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความครึกครื้นและกระตุ้นการไหลเวียนทางเศรษฐกิจให้กับทุกเขตในกรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี