กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.อุดรธานี เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ที่เทศบาล ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ. อุดรธานี

นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.อุดรธานี เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ที่เทศบาล ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ. อุดรธานี