กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.บึงกาฬ พัฒนาหนองบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.บึงกาฬ  พัฒนาหนองบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ