กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

คนรุ่นใหม่เดินทางเข้ามาสมัครสมชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน 30 คน ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ

คนรุ่นใหม่เดินทางเข้ามาสมัครสมชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน 30 คน ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ