กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พรรคเพื่อไทย ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พรรคเพื่อไทย ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ