กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่ทำการพรรค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่ทำการพรรค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ