กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

รักษา​การ​หัวหน้าพร้อมด้วยสมาชิก​พรรคเพื่อไทยร่วมพิธี​วาง​พวง​มาลา​เนื่อง​ใน​วัน​ปิยมหา​ราช

รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสมาชิกพรรคร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช