กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2561