กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

คุณจาตุรนต์ ฉายแสง ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคเพื่อไทย