กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายสามารถ แก้วมีชีย อดีต ส.ส.จังหวัดเชียงราย ร่วมมหกรรมรวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 5 ธ.ค.2561 เทศบาลตำบลสันทราย อ เมือง เชียงราย

นายสามารถ แก้วมีชีย อดีต ส.ส.จังหวัดเชียงราย  ร่วมมหกรรมรวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 5 ธ.ค.2561 เทศบาลตำบลสันทราย อ เมือง เชียงราย