กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส สมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9รูป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส สมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9รูป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น  และ ร่วมตักบาตรข้าวสารแห้ง ที่ชุมชนน้อมเกล้า และต่อด้วย ร่วมงานสวดมนต์ ที่ชุมชนทรัพย์สินใหม่ และได้ร่วดปัดกวาดขยะในชุมชนพร้อมด้วยอาสาชาวบ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561