กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการพรรคเพื่อไทย ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการพรรคเพื่อไทย ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน