กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายสุรชาติ เทียนทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่" จัดโดยสมาคมผู้สูงอายุเคหะทุ่งสองห้อง