กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ bike for mom