กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

รักษา​การ​หัวหน้าพร้อมด้วยสมาชิก​พรรคเพื่อไทยร่วมพิธี​วาง​พวง​มาลา​เนื่อง​ใน​วัน​ปิยมหา​ราช
รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสมาชิกพรรคร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่ทำการพรรค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่ทำการพรรค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พรรคเพื่อไทย ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พรรคเพื่อไทย ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คนรุ่นใหม่เดินทางเข้ามาสมัครสมชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน 30 คน ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
คนรุ่นใหม่เดินทางเข้ามาสมัครสมชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน 30 คน ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่ือไทย ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดกำแพงเพชร
นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดกำแพงเพชร
นายรชตะ ด่านกุล ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ที่บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุน
นายรชตะ ด่านกุล ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ที่บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.นครราชสีมา ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.นครราชสีมา ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา