กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรค วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ กรุงเทพฯ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ กรุงเทพฯ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร จ.พิจิตร เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร จ.พิจิตร เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.ชมภู จันทาทอง จ.หนองคายเขต 2 เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ประชาชนเดินทางไปสำนักงาน อดีตสส.ชมภู จันทาทอง จ.หนองคายเขต 2 เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
สมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
สมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
พรรคเพื่อไทยร่วมลงทะเบียนยืนยันสมาชิกพรรค
พรรคเพื่อไทยร่วมลงทะเบียนยืนยันสมาชิกพรรค
40 อดีต ส.ส. เพื่อไทย ยื่นเรื่องกล่าวโทษ น.ส.สุภา ปิยจิตติ กรณีมีพฤติการณ์กระทำการในฐานะกรรมาธิการฯแปรญัตติร่าง พรป. ป.ป.ช. ขัด รธน.
40 อดีต ส.ส. เพื่อไทย ยื่นเรื่องกล่าวโทษ น.ส.สุภา ปิยจิตติ กรณีมีพฤติการณ์กระทำการในฐานะกรรมาธิการฯแปรญัตติร่าง พรป. ป.ป.ช. ขัด รธน. และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
ผู้แทนพรรคเพื่อไทย ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาส วันขึ้นปีใหม่2561
1 มกราคม 2561 ผู้แทนพรรคเพื่อไทยนำโดยพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ (หัวหน้าพรรค), กิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองหัวหน้าพรรค), ภูมิธรรม เวชยชัย (เลขาธิการพรรค), รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล (ประธานที่ปรึกษากม.พรรค)…