พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติสนับสนุนร่างแก้ รธน. ทั้ง 7 ญัตติ ชี้ ร่างของไอลอว์ เป็นร่างฯจากประชาชน ไม่มีส่วนใดขัดต่อกฎหมาย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค มีมติว่าจะขอรวมทุกญัตติเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาไปพร้อมกัน โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสนับสนุนทั้ง 7 ญัตติ รวมทั้งร่างของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ด้วย เพราะร่างฉบับนี้เป็นของประชาชน ซึ่งในฐานะผู้แทนที่มาจากประชาชน จึงไม่อาจไม่รับหลักการได้ ทั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าร่างของไอลอว์ ไม่มีส่วนใดที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยของตนเองเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามานั้น รัฐสภาควรยอมรับฟังเสียงของประชาชน

ด้าน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าควรสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของไอลอว์ เพราะเป็นการนำเสนอกฎหมายโดยประชาชน เป็นใช้สิทธิและอำนาจอธิปไตยของประชาชนผ่านการเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา ซึ่งประชาชนมีความตั้งใจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกทั้งไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ เพราะเห็นว่ามีปัญหาในหลายประเด็นและสอดคล้องกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาล คือ การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงสามารถพิจารณาร่วมกันได้

นอกจากนี้ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต่อรัฐสภา ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ โดยมีสาระสำคัญแตกต่างจากร่างของรัฐบาล คือ จะยกเรื่องการรณรงค์ ให้สิทธิประชาชน ภาคเอกชน และพรรคการเมืองในการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึง ซึ่งการใช้สิทธิออกเสียงแสดงประชามติ ควรเปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง และควรมีบทบัญญัติอนุญาตให้มีการออกเสียงล่วงหน้า และออกเสียงนอกพื้นที่ เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด