“วรวัจน์” จี้รัฐบาลเร่งแก้ไขเชื้อราระบาดหนักในยางพาราภาคใต้ก่อนลุกลามทั้งประเทศ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ประธานคณะทำงานด้านนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมีการระบาดหนักตั้งแต่ปี 2562 สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในภาคใต้ในพื้นที่ 9 จังหวัด และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี 2563-2564 นี้

นายวรวัจน์ กล่าวว่า โรคใบร่วงยางพาราเกิดจากเชื้อรา ซึ่งมีรายงานการระบาดจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย และมีการระบาดเข้ามาในประเทศไทย จากปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการระบาดของโรค หากไม่เร่งแก้ไขควบคุมจะเกิดการระบาดลุกลาม เนื่องจากโรคนี้จะสามารถระบาดได้รุนแรง เมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว และเชื้อโรคระบาดไปกับกระแสลม ฝน หรือติดไปกับส่วนขยายพันธุ์

ประธานคณะทำงานด้านนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวด้วยว่า การระบาดของโรคในภาคการเกษตรที่สามารถเกิดได้โดยง่าย เมื่อปี 2562 สถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายตัวจาก 9 จังหวัดในภาคใต้ คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 764,519 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจำนวน 81,640 ราย แม้ว่าในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาการระบาดของโรคลดลงและสามารถควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันได้ตรวจพบการระบาดของโรคที่ขยายการระบาดใหม่อีกครั้ง ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ รวมเป็นพื้นที่ 114,632 ไร่ มีเกษตรกรเสียหายแล้ว 8,379 ราย ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขและควบคุมอาจจะทำให้การระบาดเกิดขึ้นทั้งภาคใต้และอาจจะครอบคลุมทั้งประเทศในอนาคต โรคใบร่วงยางพารานั้นทำให้ใบยางร่วงทั้งหมด และต้นยางจะไม่ให้น้ำยาง หากไม่เร่งแก้ไข ต้นยางจะตายในที่สุด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง