“อดิศร เพียงเกษ” ชี้พระสงฆ์แสดงออกทางการเมืองได้ เหตุพระพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงหลักการปกครองซึ่งใกล้เคียงกับระบอบประชาธิปไตย

นายอดิศร เพียงเกษ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีพระสงฆ์สามารถแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่นั้น สามารถกระทำได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงการปกครองไว้ว่า การปกครองควรดำเนินตามหลักธรรมาธิปไตย คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ซึ่งมีความใกล้เคียงกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและภราดรภาพ ในอดีตนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพระพุทธอิสระ ยังแสดงออกทางการเมืองได้อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และหากเปรียบเทียบในปัจจุบันภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความใกล้เคียงกับหลักอัตตาธิปไตย ซึ่งถือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

นายอดิศร ยังแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระวัดสร้อยทอง ดีเบตกับนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถึงประเด็นดังกล่าว เพราะพระมหาไพรวัลย์ ถือศีล 227 ข้อ อีกทั้งยังจบเปรียญ 9 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของการศึกษาพุทธศาสนา เทียบได้กับการจบปริญญาเอก เหตุใดจึงดีเบตกับคนที่ถือศีล 5 ไม่ครบทุกข้อ

ทั้งนี้ นายอดิศร จบการศึกษาพุทธศาสนามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและปริญญาเอกด้านพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย