“ประเสริฐ” ชี้ รายงาน กมธ. ไม่มีรายละเอียด เป็นการซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.นครราชสีมา อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความหวังของประเทศ แต่รายงานผลการพิจารณาของ กมธ. มีเพียงการรวบรวมความคิดเห็น ไม่มีรายละเอียดชี้ชัดเลยว่าผลเป็นอย่างไร ทำให้เสียเวลา เสียงบประมาณ และเสียความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ เพราะประชาชนมองว่าเป็นการซื้อเวลา

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า รัฐสภามีมติตั้ง กมธ. เพื่อทำรายงานหาข้อสรุป แล้วนำมารายงานต่อสมาชิกรัฐสภา แต่ในรายงานมีเพียงความคิดเห็นของ กมธ. ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวได้มีการอภิปรายไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23-24 กันยายนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ทุกฝ่ายเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ควรแก้ไข แต่กลับมีการเตะถ่วงเวลา การกระทำของรัฐบาลเป็นเหมือนการเล่นละครตบตาประชาชน เรื่องนี้เป็นการตอกย้ำว่า มีคนอยากอยู่ยาว และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนบางกลุ่ม ไม่ใช่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

“รายงานฉบับนี้ไม่มีผลการพิจารณามาเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ไม่มีมติ ไม่มีแม้แต่ข้อสังเกต ที่ควรต้องบันทึกไว้ จึงขาดคุณค่า ไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ แสดงให้เห็นว่า กมธ. ได้ปัดความรับผิดชอบที่รัฐสภามอบหมาย ด้วยการโยนภาระการตัดสินใจครั้งนี้ไปให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา แล้วจะมีการตั้ง กมธ. ไปเพราะเหตุใด” นายประเสริฐ กล่าว