“ครูมานิตย์” อัด รัฐบาลใช้เทคนิคประวิงเวลาแก้รัฐธรรมนูญ จนเกิดสถานการณ์วิกฤติ

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่าประเทศเกิดความเสียหายจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการซ่อนเงื่อนเต็มไปหมด จึงรวบรวมปัญหาแล้วยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และฝ่ายรัฐบาลก็เสนอแก้มาตรา 256 เหมือนกัน แต่กลับโดนพรรคฝ่ายรัฐบาลหักลำกลางสภา ใช้เทคนิคประวิงเวลา ขอตั้ง กมธ.ศึกษาฯก่อน จึงทำให้สังคมเกิดความคลางแคลงใจจนเกิดสถานการณ์ตึงเครียดอยู่ในขณะนี้

“ประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะอยากเห็นคนบริหารประเทศมาจากประชาชน นายกฯมาจากการเลือกตั้ง คนเลือกนายกฯมาจากการสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ ส.ว. 250 คน” นายครูมานิตย์ กล่าว