“ชวลิต” ชี้การแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพิสูจน์ความจริงใจ ส.ว.

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ว่า ประเด็นการเมืองที่ประชาชนทั้งประเทศสนใจและติดตามมากที่สุดในขณะนี้ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ รัฐสภาจะให้ความสำคัญกับญัตติการแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่ร่วมกันเข้าชื่อมากกว่า 100,000 คน หรือไม่ วันนี้ประชาชนรอพิสูจน์ความจริงใจของสมาชิกรัฐสภา ว่าจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า ไทม์ไลน์การแก้รัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ในการประชุมญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 กล่าวโดยสรุปว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เสมือนว่าเป็นการถ่วงเวลาการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่สมาชิกทางฝั่งรัฐบาลยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ว่าญัตติแก้รัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย

“พรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติเสนอแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยการตั้ง ส.ส.ร. มาตั้งแต่แรก ซึ่งมีหลักการตรงกันกับร่างฯของภาคประชาชน ที่มีการตั้ง ส.ส.ร. เมื่อมีการตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมาแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขได้ทั้งฉบับ” นายชวลิต กล่าว