“เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม” ย้ำ ต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกความขัดแย้ง ให้ประเทศเดินหน้า

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการว่า พรรคเพื่อไทยเราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประเทศ เพราะเรามาจากประชาชน จึงยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ตั้งแต่แรก ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวไทย

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จะเป็นการปลดล็อก ช่วยถอนฟืนออกจากกองไฟ เป็นการลดความขัดแย้ง เพื่อนำประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างาม เหมือนนานาอารยประเทศ”

ทั้งนี้ การที่ประชาชนกว่า 1 แสนคน มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในฐานะ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนประชาชน มีหน้าที่รับใช้ประชาชน สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังคำกล่าวที่ว่า “พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน” เพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะปฏิเสธไม่รับร่างฯฉบับประชาชน