“นิยม เวชกามา” ขอรัฐสภาอย่าทำลายความฝันแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติรับหลักการทั้ง 7 ฉบับ ซึ่งมีหลักการคล้ายกัน คือการตั้ง ส.ส.ร. มาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงควรพิจารณาร่วมกันได้ ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน เป็นความตั้งใจของประชาชนที่เสนอชื่อเข้ามากว่า 1 แสนรายชื่อ เป็นเรื่องไม่ธรรมดา รัฐสภาไม่ควรทำลายความฝันประชาชน เพราะทุกคนมีเจตนาดีต่อบ้านเมือง อยากหาทางออกให้ประเทศ ซึ่งที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ตอนนี้ เพราะเราคิดจะไม่รับหลักการ หากสมาชิกรัฐสภามีเจตนาดี ไม่วิตกจริตมากเกินไป บ้านเมืองจะไม่เดือดร้อน