พรรคเพื่อไทยมีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ทั้ง 7 ร่าง

พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมพรรค ก่อนลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ แกนนำพรรคเพื่อไทย

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ญัตติของภาคประชาชนที่ส่งเข้ามาเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้นักกฎหมายและได้มีวินิจฉัยว่า ญัตติของภาคประชาชนไม่มีหลักการใด ๆ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 255 จึงเป็นที่แน่ชัดแล้ว ว่าญัตติของภาคประชาชนไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้ขอให้ที่ประชุม ส.ส.ยกมือโหวต รับร่างของภาคประชาชน