“วิสาร” หวัง ส.ส. – ส.ว. รับหลักการร่างฯรัฐธรรมนูญ เพื่อคลี่คลายปัญหาประเทศ

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่า นายกรัฐมนตรี รับปากว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ แต่กลับปล่อยให้ลิ่วล้อยื้อเวลายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ เป็นการแสดงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาประเทศ ทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าสภา ทั้งการฉีดน้ำ การใช้แก๊สน้ำตา การใช้กระสุนยาง และกระสุนจริงจนมีการเลือดตกยางออก ทั้งที่ประชาชนแค่อยากมาดูว่าร่างรัฐธรรมนูญของเขาจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งเราจะปล่อยให้ประเทศเกิดภาวะแบบนี้ไม่ได้ เพราะปลายอุโมงค์มองไม่เห็นแสง หาก ส.ส. และ ส.ว. รับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาชาติบ้านเมืองได้