นพ.ชลน่าน ชี้ ตำรวจปล่อยม็อบชนม็อบ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ – เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการสลายการชุมนุมที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ปี 2558 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกระทำการใดๆที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้

ทั้งนี้การประกาศบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องดูพฤติกรรมของผู้ชุมนุมด้วยว่า จะมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ปราศจากอาวุธหรือไม่ มีแนวโน้มที่จะปะทะกันหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะไปก่อเหตุความวุ่นวายหรือไม่ ไม่ใช่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างที่ผ่านมา การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายเสียเอง

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชน มีการเขียนแนวทางชัดเจน กฎหมายบัญญัติให้ใช้น้ำธรรมดา ไม่มีการเขียนให้ใช้รถฉีดน้ำที่ผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลับมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย หากมีการฉีดไปที่บริเวณหน้าหรือดวงตา หากคนที่มีอาหารแพ้สารเคมีจะเป็นอันตราย หรือหากโดนตาอาจจะส่งผลให้ตาบอดได้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า กรณีการปะทะกันของผู้ชุมนุมที่ตำรวจไม่ห้ามบอกต้องเป็นกลางนั้น เป็นการพูดแบบปัดสวะให้พ้นตัว เพราะกรณีที่เกิดขึ้นตำรวจไม่ห้ามก็เท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างจงใจ รวมไปถึงต้องสอบสวนกรณีมีการใช้อาวุธปืน ที่มีทั้งกระสุนจริงและกระสุนยาง เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงและเร่งสอบหาความจริงไม่ควรออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการใช้กระสุนยาง เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจ่ายอาวุธปืนและจ่ายกระสุนยางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ กรณีที่เกิดขึ้นทางพรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความจริงกระจ่างที่สุด เพราะผู้ชุมนุมมาชุมนุมตามสิทธิในรัฐธรรมนูญที่กฎหมายรองรับ