“เพื่อไทย” ทวงสัญญานายกฯ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนสิ้นปี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวหลังจากการประชุมเตรียมการพรรคเพื่อไทย เตรียมเสนอต่อที่ประชุม กมธ. แก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภานัดแรกในวันพรุ่งนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) ว่า ที่ประชุม กมธ. ต้องพิจารณาเรื่องกรอบการทำงาน กรอบเวลา และการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการ ซึ่งผู้แทนของพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอที่ประชุม 4 ประเด็น ได้แก่

  1. การเลือกประธาน กมธ. พิจารณารัฐธรรมนูญ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
  2. พรรคเพื่อไทย ยืนยันยึดในหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น”
  3. พรรคเพื่อไทยจะเสนอให้เชิญบุคคลภายนอก ทั้งตัวแทนภาคประชาชน หรือนักวิชาการ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ ซึ่งในเรื่องนี้กรรมาธิการในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันในวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมในวันอังคาร (24 พฤศจิกายน 2563) ที่รัฐสภา
  4. ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ควรมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยได้ยึดถือคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในการประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าจะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหวังไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะรักษาคำพูดคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้ง 4 เรื่องถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด