“สมคิด เชื้อคง” หวั่นรัฐบาลตั้งคนกันเองร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ย้ำฝ่ายค้านพร้อมปกป้องสิทธิประชาชนร่วมเขียนกติกาประเทศ

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในคณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะทำงานอย่างเต็มความสามารถในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชน เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาสภาโดยเร็ว เพราะเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นทางออกเดียวจากปัญหาของประเทศในเวลานี้ ไม่ควรที่จะมีการยื้อเวลาอีกแล้ว

นอกจากนี้แม้ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะถูกตีตกไป ขอให้ประชาชนจำไว้ว่าใครที่เคยพูดอะไรไว้แล้วมีการกระทำอย่างไร พรรคการเมืองไหนที่เคยรับปากดูแลประชาชนแต่สุดท้ายทอดทิ้งประชาชน ใครที่เห็นด้วยกับประชาชนที่เสนอร่างกฎหมายของประชาชนเป็นครั้งแรกที่ประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมรับการมีอยู่ของประชาชน อยากให้ประชาชนจับตาดูไว้ ซึ่งในฐานะพรรคฝ่ายค้านทำเต็มที่แล้วในการปกป้องสิทธิของประชาชน

นายสมคิด กล่าวอีกว่า ในส่วนของที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เมื่อรัฐบาลกำหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน จากเลือกตั้ง 150 คน แต่งตั้ง 50 คน ซึ่งคนที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญต้องมีความหลากหลายให้ความสำคัญกับทุกกลุ่ม และไม่ควรแต่งตั้งคณะที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 เข้ามา เพราะถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาของประเทศในเวลานี้