ประธาน กมธ.อุตสาหกรรมฯ หวังการเจรจาเปิดการค้าเสรีกับยุโรป ช่วยผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก

นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐสภาไทย กับ นายสไวน์ โรล แฮนซัน ประธานคณะกรรมาธิการรัฐบาลของสมาคมการค้าเสรียุโรป ซึ่งมีผู้แทน 4 ประเทศ คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และสมาพันธรัฐสวิส เพื่อเจรจาเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ไทยจะได้ขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยการหารือครั้งนี้สมาคมการค้าเสรียุโรปต้องการซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งการนำเข้าแรงงานฝีมือของไทยด้วย สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2548 ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือและวางกรอบการค้าเพื่อเปิดตลาดสินค้าไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ เพราะมีการรัฐประหารเมื่อปี 2549

นายวรสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของสมาคมการค้าเสรียุโรป โดยต้องเร่งผลักดันข้าวและสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะเป็นช่องทางระบายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งหากการเจรจาครั้งนี้เป็นไปด้วยดี จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าการลงทุน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแน่นอน