“พิชัย” เตือน “ประยุทธ์” อย่าถ่วงเวลาแก้รัฐธรรมนูญ ย้ำ ส.ส.ร. ต้องมาจากประชาชนทั้งหมด

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ตามที่รัฐสภาได้มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) จึงอยากขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อได้ เพราะปัญหารัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจนี้ เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศโจมตีอย่างหนัก ทำให้การค้าการลงทุนของไทยย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นสากลเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน และควรจะแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ แนวทางการสรรหาและคัดสรรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) ที่มีจำนวน 200 คน จะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด ต้องไม่มีการแต่งตั้ง เหมือน ส.ว. 250 คน

นายพิชัย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ต้องขอยกเครดิตให้กับการชุมนุมของประชาชนที่ช่วยกันผลักดัน จนรัฐบาลจำต้องยอมเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหากมีการตุกติกหรือถ่วงเวลา ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะยิ่งแย่ลงไปอีก ดังนั้น รัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เพราะประชาชนทั้งประเทศกำลังจับตาอยู่ และอยากเห็นทางออกของประเทศ