“โฆษกเพื่อไทย” เรียกร้องรัฐตระหนักสิทธิเด็ก ผู้หญิง และคนทุกเพศทุกวัย อย่าล้าหลังโลกเพราะทุกคนเท่าเทียม

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันนี้ (25 พ.ย. 63) เป็นวันต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ขอเรียกร้องให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเอง เพราะความรุนแรงไม่ว่าเกิดขึ้นกับใคร ไม่ว่าจะมาจากคนรอบตัว สังคม รัฐบาล หรือเผด็จการ ก็ไม่ควรได้รับการให้อภัย ในช่วงที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงถูกละเมิดในหลายรูปแบบ ทั้งที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน หรือแม้แต่กับกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ตัว ทำให้คนจำนวนมากเติบโตมาพร้อมกับบาดแผลของการถูกทำร้ายฝังในจิตใจจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต แม้ในปัจจุบันผู้หญิงทุกคนเห็นปัญหาและมีความพยายามขับเคลื่อนไปจนถึงผลักดันให้การถูกละเมิดเป็นประเด็นสาธารณะ เช่น ซินดี้-สิรินยา วินศิริ ที่ทำแคมเปญเพื่อผู้หญิง #DontTellMeHowtoDress เรียกร้องสิทธิในการแต่งกาย โดยสร้างความเข้าใจให้สังคมไม่โยนความผิดจากการถูกละเมิดหรือข่มขืนเป็นของผู้หญิง หรือกลุ่ม #ผู้หญิงปลดแอก เรียกร้องสิทธิในการชุมนุมร่วมกับกลุ่มคณะราษฎร ซึ่งเป็นความกล้าหาญและก้าวหน้าอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาสังคมของไทยกำลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับทั่วโลก

“รัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ต้องทำงานทันกับสถานการณ์ อย่าล้าหลังกว่าประชาชนในการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และคนทุกเพศทุกวัย การต่อสู้ยังคงมีต่อไป เราขอยืนยันและต่อสู้ร่วมกัน” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว