“ฝ่ายค้าน” ตั้งข้อสังเกตรัฐบาลใช้ช่องทางดึง ส.ว.ร่วมผ่านกฎหมายประชามติเพื่อให้ผ่านได้ง่าย ยืนยันเสนอจะเสนอ พ.ร.บ.ประชามติ สู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อความรอบคอบ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมส่วนร่วมของประชาชน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ประชามติ มีความจำเป็นและต้องมี เพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายค้ายตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็น ได้แก่ การเสนอ พ.ร.บ.ประชามติโดยรัฐบาล เข้าสู่รัฐสภาไม่ใช่การปฏิรูป ซึ่งรัฐบาลใช้อำนาจคณะรัฐมนตรีดำเนินการเพื่อต้องใช้เสียง ส.ส.รัฐบาล และเสียง ส.ว. 250 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้โดยง่าย ทั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านจะเสนอ พ.ร.บ.ประชามติ ควบคู่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่ใช่การทำให้ล่าช้าไปกว่ากระบวนการของรัฐบาล แต่ทำเพื่อความรอบครอบ

นอกจากนี้การทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นการทำประชามติที่ปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชน ยังจำกัดสิทธิ จึงไม่อยากให้เหตุการณ์ซ้ำรอย ทั้งยังทำให้การลงประชามติเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่รัฐบาลต้องการ นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีประชาชนได้แสดงความเห็นแต่อย่างใด

ส่วนการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ยืนยันว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากสภา ทราบเพียงแต่ว่ามีคำปรารภจากประธานรัฐสภา ผ่านทางประธานวิปฝ่ายค้านเท่านั้น ซึ่งต้องขอดูรายละเอียดก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่า ควรแก้ปัญหาที่ต้นตอ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยนายกฯ ต้องลาออก เพื่อเปิดทางในการสร้างบรรยากาศ ไม่เช่นนั้นการตั้งกรรมการสมานฉันท์จะเป็นเพียงการยื้อเวลา ต่ออายุรัฐบาลเท่านั้น