“ประเสริฐ” ย้ำ เพื่อไทยรักษาผลประโยชน์ประชาชนเต็มที่ ชี้ ระเบียบพักบ้านหลวงต้องเป็นมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพักอาศัยบ้านหลวง ว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ร้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ส่วนข้อเท็จจริงเรื่องความปลอดภัย ซึ่งศาลวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้บริหารประเทศ ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีคนก่อนๆ ก็อยู่บ้านพักตนเองและได้รับการดูแลจากรัฐเช่นเดียวกัน ไม่ได้มีมาตรการดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างใด

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กร ผูกพันเฉพาะองค์กรภาครัฐ แต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่องค์กรภาครัฐ ส่วนจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะขอรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มและนำไปหารือกันภายในพรรคเพื่อไทยก่อน แต่เบื้องต้นเมื่อคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ คงไปร้องเอาผิดต่อไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีการเทียบกับผู้บัญชาการทหารบกคนอื่น ที่อาศัยบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี บรรทัดฐานนี้เทียบกับผู้บัญชาการคนอื่นไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง ต้องมีวุฒิภาวะและจริยธรรมสูงกว่าทั่วไป หากเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคต ออกระเบียบภายในให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการสามารถใช้บ้านพักต่อไปได้จะทำให้ต้องเสียงบประมาณอีกจำนวนมาก

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการรัฐสภา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเรื่องระเบียบการใช้บ้านพักของหน่วยงานราชการ ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งปัญหานี้เราห่วงข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งไม่มีบ้านอยู่ แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลับมีบ้านหลายหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่าง เป็นความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในอนาคตต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ต่อไป