“เพื่อไทย” เสนอ ตั้งธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จี้รัฐหาทางออกแก้ปัญหาทุนจีนรุกคืบเมืองก่อนสายเกินแก้

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค , ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค , ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค , นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรค และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ตึกยูนิเซิร์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางศศิญาภา ปาระมี เจ้าของปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 อีกรอบทำให้นักท่องเที่ยวเหลือ 0% ปางช้างมีภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอาหารช้างและเงินเดือนพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามเข้าหาแหล่งเงินกู้จากภาครัฐ แต่ไม่มีช่องทาง และอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าในปีหน้าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

นางสาววารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวว่า กลุ่มทุนจีนอาศัยช่วงจังหวะที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด เข้ามาติดต่อซื้อกิจการโรงแรมและโฮมสเตย์จากชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และยังขยายการทำธุรกิจครบวงจรด้วยการซื้อกิจการร้าน

ขายของที่ระลึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนของตัวเอง โดยมีทุนขนาดใหญ่กว้านซื้อสินค้าหัตถกรรมจากชาวบ้านในราคาถูก นำไปขายในร้านค้าให้นักท่องเที่ยวจีนในราคาสูง โดยที่เม็ดเงินกำไรไม่ได้อยู่ในมือผู้ประกอบการคนไทย แต่ไปตกอยู่ในมือผู้ประกอบการคนจีน หากไม่มีนโยบายในการปกป้องภาคธุรกิจไทย อีกไม่นานหากคนไทยมาเที่ยวเชียงใหม่อาจต้องใช้ภาษาจีนสื่อสารกันก็เป็นได้

ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย นำโดยนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอแนวทางแก้วิกฤติเศรษฐกิจไปยังรัฐบาลหลายครั้งแต่ไม่เห็นผล จึงนำนโยบายเหล่านี้มาปรับใช้กับผู้สมัครนายก อบจ. และทีม ส.อบจ. พรรคเพื่อไทย โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเห็นผล

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย เสนอให้พัฒนาและก่อตั้ง “ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว” เข้ามาดูแลภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคใหญ่ และถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกมิติหนึ่ง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้นำนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาแก้ไขปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มาต่อยอดเป็นนโยยายเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคเหนือ เชื่อมต่อ ประเทศจีน เมียนมาร์ และ ลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการท่องเที่ยวได้