“เพื่อไทย” ลุยหาเสียงนายก อบจ.หนองคาย ชูนโยบาย 4 ทิศ เชื่อมโยงโลจิสติกส์ พัฒนาการค้าชายแดน

พรรคเพื่อไทย นำโดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย , ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค และนายอดิศร เพียงเกษ ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วย นายธนพล ไลละวิทย์มงคล ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย ที่วัดบ้านแบง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนร่วมฟังปราศรัยจำนวนมาก

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดหนองคายให้ดีขึ้น จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนชาวหนองคายเลือกตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย คือ นายธนพล เบอร์ 2 ที่จะนำความรู้ระดับชาติมาแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ด้วยนโยบายสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมองเห็นปัญหาของชาวหนองคายวันนี้ นอกจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขแล้ว หนองคายยังต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ เช่น จีน ลาว เป็นต้น ด้วยนโยบายของพรรคเพื่อไทย ภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย การเกษตรปลอดภัย การขนส่งปลอดภัย การค้าชายแดนปลอดภัย” เราเชื่อมั่นว่า หนองคายมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

ขณะที่ นายธนพล กล่าวว่า พร้อมพัฒนาให้หนองคายเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองหน้าด่านเศรษฐกิจ และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วย “นโยบาย 4 ทิศ” คือ 1. ครัวของอีสานเหนือ ด้วยการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 2. พัฒนาการท่องเที่ยว สร้าง 1 อำเภอ 1 แลนด์มาร์ค และสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางผังเมืองให้เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้คนหนองคายมีงานทำในจังหวัด ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน