“ส.ส.เพื่อไทย” ชี้ โครงการ “คนละครึ่ง” ขยายความเหลื่อมล้ำในสังคม แนะรัฐบาลเปิดช่องทางเพิ่ม ช่วยประชาชนทุกกลุ่ม

นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง เป็นนโยบายที่รัฐบาลออกมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ แต่มีข้อจำกัดมาก เพราะประชาชนในหลายพื้นที่เข้าไม่ถึงโครงการ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทตามต่างจังหวัด ผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรัฐ การจัดทำโครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้

“ถึงแม้โครงการดีแต่ไม่รอบคอบและไม่ครอบคลุมจะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม หากรัฐบาลยังไม่เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือประชาชน เพื่อกระจายโอกาสไปให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคน ก็เท่ากับว่ารัฐบาลกำลังขยายความเหลื่อมล้ำในสังคมให้มีเพิ่มมากขึ้น” นายปิยวัฒน กล่าว