“เพื่อไทย” ลุยหาเสียงนายก อบจ. ต่อเนื่อง ขอชาวหนองคายเลือก “ธนพล เบอร์ 2” เปลี่ยนหนองคายให้ดียิ่งขึ้น

พรรคเพื่อไทย นำโดย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค และ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายธนพล ไลละวิทย์มงคล ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย ที่วัดพระธาตุบังพวน วัดยอดแก้ว อำเภอเมือง วัดท่ามะเฟือง วัดบ้านเดื่อ และลานวัฒนธรรมเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

โดย นายธนพล กล่าวว่า มีความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวหนองคายจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเพื่อเปลี่ยนหนองคายให้ดีขึ้น ภายใต้นโยบาย คิดใหม่ ทำใหม่ ที่นำความรู้และประสบการณ์ระดับชาติมาแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ และขอโอกาสจากพี่น้องชาวหนองคายช่วยสนับสนุนเลือกทีมผู้สมัคร ส.อบจ. จากพรรคเพื่อไทยยกทีม

ทั้งนี้ นายธนพล ได้เสนอนโยบาย 4 ทิศ เพื่อหนองคาย คือ 1. ครัวของอีสานเหนือ เป็นการพัฒนาการเกษตรไปกับการทำการตลาดเกษตรก่อนเพาะปลูก พัฒนาตลาดการเกษตรเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอินโดจีน 2. พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City สร้าง 1 อำเภอ 1 จุดท่องเที่ยว และพัฒนาตลาดการค้าชายแดน 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคทั้งระบบ รวมทั้งวางผังเมืองให้เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้คนหนองคายมีงานทำภายในจังหวัด