“เพื่อไทย” ลงพื้นที่หาเสียงนายก อบจ.เชียงราย มั่นใจนโยบายคิดใหม่ทำใหม่ เชียงรายยิ้มได้ โดนใจประชาชน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคเพื่อไทย นำคณะตระเวนลงพื้นที่หาเสียงสนับสนุน นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงราย หมายเลข 3 โดยเปิดเวทีปราศรัย 10 เวที ในพื้นที่ตำบลเวียง ตำบลแม่เงิน ตำบลบ้านแซว ตำบลโยนก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การเปิดเวทีปราศรัยดังกล่าว ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี ประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทย จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตั้งแต่ยุคไทยรักไทย มาสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อชาวเชียงราย ใช้ความรู้ระดับชาติ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ด้วยประสบการณ์ และความรู้ระดับชาติ สู่ท้องถิ่น ชูนโยบายส่งเสริมให้เชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การศึกษา การเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน มั่นใจว่าทีมเชียงรายยิ้มได้ จะได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย

ด้าน นางสาววิสาระดี กล่าวว่า มีความมั่นใจหลังจากการลงพื้นที่นำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และประชาชนยังให้การสนับสนุนคนจากพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดี เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีผลงานจากการเมืองระดับชาติ และพร้อมจะนำประสบการณ์มาพัฒนาการเมืองท้องถิ่น