“โฆษกเพื่อไทย” เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เพื่อลดอำนาจรัฐราชการ สร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถึงแม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนอย่างแท้จริง เพราะไม่มีการอำนวยความสะดวกให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งเห็นได้จากการที่ไม่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทราบแต่อย่างใด

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวต่อไปว่า กว่า 8 ปีแล้ว ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นถูกแช่แข็ง ภายใต้การครอบงำของรัฐราชการที่เติบโต ส่งผลให้ท้องถิ่นอ่อนแอ ขาดอิสระ และไม่มีอำนาจการตัดสินใจ ทั้งที่งบอุดหนุนปี 2563 มีมูลค่ากว่า 307,950 ล้านบาท เป็นเพียงตัวเลขแฝง ที่แต่ละกระทรวง ทบวง กรม นำไปใส่ไว้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีแต่ภารกิจ แต่ขาดการอุดหนุนงบประมาณจริง

“พรรคเพื่อไทย เชื่อว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้มีความสำคัญมาก เราส่งผู้สมัครทั้งหมด 25 จังหวัด หวังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย จัดสรรงบประมาณ และบริหารจัดการจังหวัดตนเอง ประชาชนจึงจำเป็นต้องตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เพื่อแสดงพลังของประชาชน ในการจำกัดอำนาจรัฐราชการ ที่ทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอมา 8 ปี”

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้ (15 ธันวาคม 2563) พรรคเพื่อไทยจะมีการจัดงานเสวนา “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่น” เวลา 13.00-15.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนติดตามการเสวนาผ่านการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/pheuthaiparty

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณี ยังกล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเพียงทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาวิกฤติประเทศ ซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะผลักดันให้มีการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน