เตรียมพร้อมก่อนฟังเพื่อไทย ฟอรั่ม “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” หมอเลี๊ยบ-หมอทศ-แชมป์ ธีรชัย เปรียบเลือกตั้ง อบจ. คือการกระจายอำนาจผ่านประชาธิปไตย

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี หลังการเลือกตั้งใหญ่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติอย่างมาก ทุกคนคาดหวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ประชาชนต้องเลือกยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตย ด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ปืน แต่คือบัตรเลือกตั้ง ไปแสดงมติมหาชนในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยเลือกตัวแทนจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มที่สนับสนุนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่บริหารงานแบบรัฐราชการรวมศูนย์

นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า งานเสวนา “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ที่พรรคเพื่อไทยจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (15 ธันวาคม 2563) จะเป็นการพูดถึง อบจ. ในมิติใหม่ การคิดใหม่ทำใหม่ และบทบาทของ อบจ. ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สามารถที่จะทำให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ทั้งจากการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เหลื่อมล้ำ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหมุดหมายหนึ่งของประชาธิปไตยที่จะยืนยันว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อการกระจายอำนาจ เป็นการปรับเปลี่ยนองคาพยพของระบบราชการ

ด้าน นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ในวันพรุ่งนี้ จะเสนอแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขได้ด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบันระบบการศึกษา และสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นขึ้นตรงกับส่วนกลางหรือกระทรวงที่ดูแลในเรื่องนั้น จนทำให้การให้บริการถูกจำกัดและไม่สอดคล้องความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนในแต่ละพื้น หากรัฐส่วนกลางกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลด้านการศึกษา อาจทำให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเข้าถึงทุนการศึกษาและการรักษาที่ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณ เพื่อให้ อบจ. ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ สามารถดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ นายธีรชัย ระวิวัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองมีภูมิลำเนาในจังหวัดราชบุรี ซึ่งไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วกว่า 9 ปี ขณะนั้นตนเองอายุ 13 ปี ไม่รู้ถึงความสำคัญของการเมืองระดับท้องถิ่น แต่สนใจการเมืองระดับประเทศ แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ไม่เคยทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกถึงการมีอยู่ของ อบจ. แต่อย่างใด เหตุผลเพราะการบริหารจัดการในท้องถิ่นที่มีความทับซ้อนกันในหลายจุด และการทำหน้าที่บางอย่างของ อบจ. ที่ไม่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชน เน้นการร่วมงานเปิดป้าย มากกว่าการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ภาพของ อบจ. ไม่ใช่ภาพจำที่ดีนักสำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ.2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ตนเองจะนำเสนอแนวคิดการทำให้เมือง กลายเป็น “เมืองที่มีชีวิต” ด้วยการทำให้ลูกหลานที่เรียนจบในสายอาชีพต่างๆ กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บ้านเกิดกลายเป็นเมืองในฝันของคนทุกคน ซึ่ง อบจ. ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เมืองเป็นเมืองของทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่แล้วมา

ทั้งนี้ งานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” จะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายโดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายวิทยา บุรณศิริ อดีตนายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย , นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย และนายธีรชัย ระวิวัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย

สามารถรับชมออนไลน์ได้ที่เพจ พรรคเพื่อไทย ( https://www.facebook.com/pheuthaiparty )