“วิทยา บุรณศิริ” มั่นใจ นโยบาย “เพื่อไทย” สานฝันประชาชน หวังเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ กำหนดอนาคตท้องถิ่นไทย

นายวิทยา บุรณศิริ อดีตนายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ว่า เหลือเวลาอีก 5 วัน ที่จะถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจเลือกอย่างไร เพราะ 20 กว่าปีมาแล้ว ที่กระทรวง ทบวง กรม ถ่ายโอนหน้าที่การทำงาน ทั้งทำถนน ทำแหล่งน้ำ ฯลฯ มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ ภารกิจต่างๆ ไปถึงไหนแล้ว หรือมีเพียงการถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่มีเงินให้ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำ ถ้าเป็นแบบนี้ การปฏิรูป อบจ. เราควรจะทำอย่างไรต่อไป

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่า อบจ. ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ อบจ. เป็นนิติบุคคล และเป็นตัวของตัวเอง ที่ต้องทำหน้าที่นิติบัญญัติเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นในระดับจังหวัด ซึ่งการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สจ. ประมาณ 2,000 คน โดยมีนายก อบจ. เป็นผู้บริหารระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน 76 จังหวัด คือ 76 คน ซึ่ง อบจ. มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ตราพระราชบัญญัติ กำหนดงบประมาณ จัดสรรการเก็บภาษี เป็นต้น เพราะฉะนั้น คนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ จึงจำเป็นต้องรู้วิธีการจัดการและเข้าใจหลักการบริหารว่าจะทำอย่างไร ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

“วันนี้ เครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศดับหมด อบจ. มีหน้าที่จำเป็นที่จะต้องจัดหารายได้ ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทุกคน เพื่อไทยคิดใหม่ ทำใหม่ ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทุกนโยบายเราทำเพื่อประชาชนทุกคน สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อบจ. ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นความหวังให้กับประชาชน และกระบวนการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่จะเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเป็นที่มาของการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง” นายวิทยา กล่าว