“กฤษฎา ตันเทิดทิตย์” ชี้ อบจ. ยุคใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านธุรกิจขนาดเล็กและการค้าชายแดน

นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย กล่าวในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ว่า บทบาทของ อบจ. ยุค 2021 จะต้องส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ของ SME ท้องถิ่นและการค้าชายแดน เพราะ SME มีความสำคัญทั้งการสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ เมื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว อบจ. จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ การบริการสาธารณะจะดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น นายก อบจ. ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า ผู้นำท้องถิ่นในยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและวิธีการที่ยุ่งยาก ผสมผสานการทำงานของคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีการใหม่ สนับสนุนการศึกษาหาความรู้ใหม่ให้กับคนท้องที่ การคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม ซึ่งต่อไปนี้ผู้นำท้องถิ่นต้องคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น