“ธีรชัย ระวิวัฒน์” ชี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับบ้าน พัฒนาเมืองในฝันให้เป็นเมืองของทุกคน

นายธีรชัย ระวิวัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานเพื่อไทย Forum “คิดใหม่ ทำใหม่ อบจ. 2021 สร้างโอกาสใหม่ เพื่ออนาคตท้องถิ่นไทย” ว่าในฐานะเด็กคนหนึ่ง มีภาพจำของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ค่อยดีมากนัก เพราะที่ผ่านมาผู้มีอำนาจไม่ได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น แต่กลายเป็นผู้มีอิทธิพลที่ประชาชนต้องให้ความเคารพ ไม่ใช่นักพัฒนา ทั้งนี้ยอมรับว่าตนเองเกิดมาในยุคที่บ้านเมืองมีแต่ความขัดแย้ง การเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์ ซึ่งในฐานะคนรุ่นใหม่อยากเปลี่ยนภาพจำของการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควรมีหน้าที่หลักในการเปลี่ยนท้องถิ่นให้เป็นเมืองในฝัน ที่มีชีวิต มีความคึกคัก มีอะไรให้เราได้ทำและเรียนรู้ เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนได้ วิธีการทำให้เป็นเมืองในฝันคือการดึงเอาคนหนุ่มสาวกลับบ้าน ให้มาบริหารและขับเคลื่อน พัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่คนที่เข้ามาบ่มเพาะอำนาจ เพื่อขยับไปเล่นการเมืองระดับชาติ อบจ.ต้องลดระบบราชการลง เพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ทำให้ อบจ. เป็นองค์กรที่ไม่มีลำดับขั้น ทำให้คนรุ่นใหม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม คนหนุ่มสาวจะกลับบ้าน ท้องถิ่นจะกลับมามีไฟ ให้เรารู้สึกว่าประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเมืองจริงๆ ผู้นำท้องถิ่นต้องสลัดภาพจำแบบเดิมให้ได้ เปลี่ยนเป็นภาพของทีมบริหารที่เก่ง ไม่ได้บูชาตัวบุคคล ซึ่งยุคไทยรักไทยเคยทำได้มาแล้ว การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าการเมืองท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร จึงอยากส่งเสียงไปยังคนหนุ่มสาวว่ากลับบ้านแล้วไปสร้างเมืองในฝัน